Klottersanering och brandsanering i Mälardalen och Södermanland. I de flesta fall är det fastighetsägare som blir drabbade. Många fastighetsägare har därför valt att klotterskydda fastigheten.

 

Talkoo har erfaren mångårig inom klottersanering, ta gärna kontakt med oss om hur ni som fastighetsägare kan vara steget före klottrarna. Talkoo har erfaren personal när det gäller fasadtvättning i Eskilstuna. Vi utför även brandsanering och alg-tvättning av fasader.

Talkoo erbjuder förutom klottersanering och brandsanering i Mälardalen och Södermanland!

• Klottersanering och Högtrycksspolning
• Rörinspektion
• Borttagning av mossa på tak

Brandsanering

Vi har kompetensen att se vad som bör slängas och vad som kan räddas!

Vi vet hur det är att ha ett rökskadat hus eller lägenhet.

Det första som sker då saneringsarbetet startar är att lös egendom evakueras alternativt täcks över. Rivning av brandhärden kan då påbörjas och skadat material sorteras och disponeras i återvinningen. Därefter avlägsnas sot genom dammsugning och torkning.

För att få bort brandlukt tvättar och torkar vi rent allt bohag enligt konstens alla regler med speciellt kem avsett för just sot, vi ozonbehandlar sedan bostaden.

Vid återstående kraftig lukt kan vi behöva ta med bohaget och utföra ytterligare behandling i en utav våra lokaler, därmed kan resterande väggar och tak målas med en spärrfärg för att försegla kvarvarande luktpartiklar i byggnadsmaterialen. Hjälper inte denna åtgärd behöver hela bostaden renoveras.

• Brandsanering av egendom och lösöre
• Bortforsling och sortering av farligt avfall
• Magasinering av sanerat lösöre

För mer information och priser vänligen kontakta oss på Talkoo i Eskilstuna på 016-42 24 42 eller på info@talkoo.se.

Läser mer om vad Talkoo erbjuder här.