Rökning skadar inte bara oss människor utan även vår omgivning, rökning ger missfärgningar och dålig lukt inomhus.

Vid brand krävs genomgående sanering av bostad/lokal vilket vi tar hand om.

Vad kan vi göra åt det?

  • Sanering av dålig lukt från rökning
  • Sanering av nikotin och sot miss-färgningar
  • Lättare brand sanering
  • Sanering av lättare rökskador
  • Sanering av andra dåliga lukter som avföring från våra husdjur som ett exempel.
  • Sanering efter dödsfall och blodssanering.